RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „EKO-LAB” Sp. z o.o. ul. Beethovena 1, 58-300 Wałbrzych, NIP:886-0-18-995, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000198602 prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydz. Gospodarczy  KRS.

   

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia oferty cenowej, zarejestrowania zlecenia na usługę, realizacji usługi zakończonej sprawozdaniem na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/ oraz art. 9 ust 1 a/h

   

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy kurierskie,  Poczta Polska, podwykonawcy oraz inne instytucje działające na mocy prawa.

   

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych osobowych.

   

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeśli nie zachodzą inne przesłanki do dalszego przetwarzania danych.

   

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem do złożenia oferty cenowej, realizacji zlecenia, czy sporządzenie sprawozdania z wykonanej usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezłożenie oferty cenowej, nie zawarcie umowy zlecenia na wykonanie usługi 

Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 940 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (do pobrania tutaj)

Gdzie
nas znajdziesz?
ul. Beethovena 1, Wałbrzych
tel. 508 354 240
tel. (74) 842 69 09
fax. (74) 842 98 39
Biuro czynne w godz: 6:30-14:30