Wykonujemy dodatkowo

 • Oszacowanie wydatku energetycznego.
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Pomiar skuteczności wentylacji
 • Raportów oddziaływania na środowisko
 • Wniosków na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
 • Wniosków na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
 • Informacji lub programy gospodarki odpadami
 • Wniosków o wydanie zezwolenia na handel emisjami
 • Prowadzenie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w dziedzinie ochrony środowiska
 • Pozwolenia zintegrowane.
 • Raportów z oceny zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie jej użytkowania.

Pozostałe usługi


Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 940 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (do pobrania tutaj)

Gdzie
nas znajdziesz?
ul. Beethovena 1, Wałbrzych
tel. 508 354 240
tel. (74) 842 69 09
fax. (74) 842 98 39
Biuro czynne w godz: 6:30-14:30