Jakość

Jakość w "EKO - LAB" Sp. z o.o.

Aby uzyskać jeszcze wyższy poziom zadowolenia naszych Klientów, poprzez nieustanny proces ciągłego doskonalenia oraz sprostać wymaganiom przepisów wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zobowiązujemy się do:
 

 • Wykonywania badań i pomiarów zgodnie z udokumentowanymi metodami i wymaganiami klienta oraz zasadami wdrożonego systemu zarządzania.
 • Spełnienia wymagań ustawowych i przepisów w zakresie prowadzonych pomiarów i badań.
 • Utrzymywania najwyższego poziomu jakości świadczonych usług pomiarowych i badawczych.
 • Utrzymywania i ciągłego doskonalenia osiągniętych kompetencji technicznych personelu Laboratorium.
 • Rozwoju nowych możliwości organizacyjnych i technicznych w wykonywaniu pomiarów i badań.
 • Nieustannego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania.
 • Dążymy do tego, aby nasi dotychczasowi Klienci wracali do nas z nowymi zamówieniami.
 • Uznaliśmy wszyscy, że reklamacje od naszych Klientów to najgorsza, zaś dobre referencje, to najlepsza reklama.
 • Wszelka działalność firmy winna być konsekwentnie ukierunkowana na Klienta. Miarą stopnia wypełnienia celu będzie zadowolenie Klienta, jak również wynikający z tego efekt ekonomiczny dla firmy.
 • Powyższe cele pragniemy osiągnąć poprzez wykorzystanie pełnego potencjału twórczego i energii całej załogi zaangażowanej w spełnianie celów związanych z jakością oferowanych usług specjalistycznych.
 • System zarządzania przyjęty w firmie ma zagwarantować usługi najwyższej jakości.
 • Zapewniamy utrzymywanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian.
 • Polityka ta, sformułowana przez najwyższe kierownictwo, jest prezentowana i nadzorowana na wszystkich szczeblach funkcjonowania Firmy.Zarząd "EKO-LAB" Sp. z o.o.

G.Kozak W.Kisiel

Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 940 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (do pobrania tutaj)

Gdzie
nas znajdziesz?
ul. Beethovena 1, Wałbrzych
tel. 508 354 240
tel. (74) 842 69 09
fax. (74) 842 98 39
Biuro czynne w godz: 6:30-14:30