UsługiBadania i analizy techniczne

Aktualnie wykonujemy następujące badania i analizy techniczne:
 

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych emitowanych do środowiska przez instalacje technologiczne i instalacje ze spalania paliw energetycznych
 • Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia a w szczególności: pomiary stacjonarnie lub dozymetrycznie pyłów gazów i substancji chemicznych, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki.
 • Pomiary hałasu w środowisku pracy.
 • Dobór ochronników słuchu.
 • Pomiary wibracji ogólnej i miejscowej.
 • Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i ewakuacyjnego.
 • Pomiary mikroklimatu (umiarkowanego, zimnego i gorącego).
 • Badania fizyko-chemiczne wód i ścieków przemysłowych.
 • Oznaczanie metali na stanowiskach pracy , w gazach odlotowych, w wodzie i w ściekach.
 • Pomiary emisji hałasu do środowiska.

 


Wykonujemy dodatkowo

 • Oszacowanie wydatku energetycznego.
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Pomiar skuteczności wentylacji
 • Raportów oddziaływania na środowisko
 • Wniosków na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
 • Wniosków na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
 • Informacji lub programy gospodarki odpadami
 • Wniosków o wydanie zezwolenia na handel emisjami
 • Prowadzenie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w dziedzinie ochrony środowiska
 • Pozwolenia zintegrowane.
 • Raportów z oceny zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie jej użytkowania.

Gwarantujemy

 • Sporządzenie indywidualnej oferty zawierającej kalkulację kosztów i cenę usługi
 • Konkurencyjne ceny i wysoką jakość naszych usług
 • Negocjacje, wspólnie z klientem, warunków umowy aby były zadowalające dla obu stron
 • Całkowitą poufność i bezpieczeństwo informacji, danych, wyników itp. naszych klientów

Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 940 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (do pobrania tutaj)

Gdzie
nas znajdziesz?
ul. Beethovena 1, Wałbrzych
tel. 508 354 240
tel. (74) 842 69 09
fax. (74) 842 98 39
Biuro czynne w godz: 6:30-14:30